Avís Legal

Avís Legal

El lloc web i el domini mantis.cat corresponen a LaMantis Disseny i Internet SL amb CIF B-55092696 domiciliada al Parc Científic de la Universitat de Girona. c/ Pic de Peguera 11, de Girona (CP 17003), tel. 972 18 33 77 i adreça electrònica: mantis@mantis.cat
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a LaMantis Disseny i Internet SL, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. LaMantis Disseny i Internet SL presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. LaMantis Disseny i Internet SL n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a LaMantis Disseny i Internet SL, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a mantis.cat (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament s’incorporarien a un fitxer en el cas que s’establís una relació comercial entre LaMantis Disseny i Internet SL i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que LaMantis Disseny i Internet SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això LaMantis Disseny i Internet SL manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a LaMantis Disseny i Internet SL fins a la confirmació expressa d’una comanda.
LaMantis Disseny i Internet SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
LaMantis Disseny i Internet SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
UTILITZACIÓ DE COOKIES
LaMantis Disseny i Internet SL informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de LaMantis Disseny i Internet SL. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.