Que faig?

Acompanyament individual


L’acompanyament individual consisteix en fer un treball personal durant 12 sessions fent-ne 6 de seguides i les altres 6 cada 15 dies, allargant l’ acompanyament fins als 6 mesos. Durant aquest temps la persona pot anar adquirint nous recursos i començar-los a aplicar integrant-los a la seva vida.

Tallers de grups


La Respiració Conscient Integrativa i la gestió de l’estrés

Què ès la Respiració Conscient Integrativa?
La Respiració Conscient Integrativa és un dels recursos naturals dels que disposem per millorar la nostra salut.
Es basa en percebre la nostra pròpia manera de respirar i millorar-la per obtenir beneficis a diferents nivells. A nivell físic és produeix un increment de l’ energia i una sensació de benestar. A nivell mental notem més serenitat i pau degut a que calma l’ activitat dels nostres pensaments. A nivell emocional adquirim una major capacitat per gestionar els nostres sentiments. A nivell espiritual permet el contacte amb el nostre èsser més profund per guiar la nostra vida en coherència amb el que som.
En definitiva amb una eina tan senzilla com la nostra respiració podem augmentar la nostra qualitat de vida i el nostre benestar.

Desenvolupament del treball

Objectiu
Com podem fer canvis a la nostra vida utilitzant com a eina la Respiració Conscient Integrativa.

Eines
Substrat físic: EL NOSTRE COS
Sistema Nerviós. Bases neurològiques de la ment.
Sistema Respiratori. Importància de la respiració connectada.

Mètode i estratègia
Consisteix en 16 tallers de dues hores de durada. En 4 mesos es donen els recursos necessaris per la millora personal.
La base de cada taller ès la combinació de respiració, relaxació i visualització.

Resultats
Canvis d’ actituts que ens portaran a millorar la nostra qualitat de vida.

En què consisteix la tècnica?
La base de la tècnica seria concentrar-se en la pròpia respiració i respirar pel nas de forma connectada ès a dir sense pauses entre la inspiració i l’ espiració. L’ explicació de perquè respirar d’ aquesta manera ve d’ observar la respiració en el neonat, quan es considera que la persona acabada de nèixer té el seu èsser en tot el seu potencial, en estat pur, quan encara no ha estat modificat pels factors ambientals, familiars i socials. Quan encara no s’ ha espantat i no se li ha interrumput la respiració.
Recuperar aquest tipus de respiració ens posa en contacte amb els nostres recursos personals que ja presentàvem en el moment del naixement.
Aquest ús conscient de la respiració ès útil tant per reduir l’ estrés com pel creixement personal.
La utilització de la respiració com a eina de transformació ve d’ una tradició tan llarga com rica. La referència a ella en les tradicions espirituals es remunta a milers d’ anys, per exemple en la filosofia Yoga de 5.000 anys d’ antiguitat.
Actualment ja s’ han fet molts estudis sobre l’ eficàcia del treball amb la respiració conscient per la millora de malestars físics i psicològics. La comunitat científica ja ha verificat que el treball amb la respiració obté bons resultats

Temes
16 TEMES. Un cada setmana per tenir una guia de punts bàsics per reflexionar, però també serà en funció del que surgeixi en el grup.

Bibliografia

 1. De lo físico a lo sutil. Immaculada Nogués.
 2. Reinventarse. Tu segunda oportunidad. Mario Alonso Puig
 3. El sentit de la vida o la vida sentida. Xavier Guix.
 4. El asiento del alma: Gary Zukav.
 5. El poder de elegir. Annie Marquier.
 6. La pràctica de la atención plena. John Kabat-Zinn
 7. La biologia de la creencia. Bruce H. Lipton
 8. Creando a Matisse. Michelle Nielsen.
 9. La Inteligencia Emocional. Daniel Goleman.
 10. El cerebro infantil:la gran oportunidad. José Antonio Marina.
 11. La dimensión cuàntica. Teresa Versyp.
 12. Sincronitza la teva vida. Juna Albert
 13. Del miedo al AMOR. Eva Pierrakos.
 14. Cómplices. Miriam Subirana
 15. Mindsight. Daniel J. Siegel
 16. Con rumbo propio. Andrés Martín Asuero.
 17. Sabiduría estratégica. Andrés Martín Asuero.
 18. El Desig essencial. Xavier Melloni.
 19. El milagro del mindfulness. Thich Nhat Hanh.
 20. El poder del mindfulness. Christopher K. Germer.
 21. El poder anticáncer de las emociones. Christian Boukaran
 22. La revolución del pensamiento integral. Patrick Drouot
 23. La curación cuántica.Frank Kinslow.
 24. Coaching i Salut. Jaci Molins Roca
 25. La biografía del silencio. Pablo d’ Ors.
 26. El Maestro del corazón. Annie Marquier.
 27. Inteligencia Cuántica. Klaus P. Medicus